Általános szerződési feltételek - Talented Player

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Civissoft Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Tégláskert utca 50., adószám: 23134243-2-09), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett https://www.talentedplayer.com weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve:
Civissoft Kft.

A szolgáltató székhelye:
4030 Debrecen, Tégláskert utca 50.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@talentedplayer.com

Cégjegyzékszáma:
09-09-020451

Adószáma:
23134243-2-09

A szerződés nyelve:
magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2021. február 1-től hatályos. A mindenkor érvényes ÁSZF-et itt tesszük közzé.

1.3. A weboldal szerzői jog védelme alatt áll.

1.4. Bármilyen kérdés esetén az info@talentedplayer.com e-mail címen léphet kapcsolatba velünk.

1.5. Az Adatvédelmi Tájékoztató ide kattintva érhető el: Adatkezelési tájékoztató

1.6. A weboldalon hirdetési szolgáltatás érthető el, amely csak online módon vásárolható meg. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Áfát.

1.7. A webodalon kétféle szolgáltatás érhető el. Az egyik a hirdetés megjelenítése és a másik a megjelenített hirdetések kiemelése.

1.8. Az aktuális árakról vagy kedvezményekről minden esetben a weboldalunkon tájékozódhat.

1.9. Rendelés leadásra a weboldalon van lehetőség, ahol a megfelelő hirdetési csomagszolgáltatás kiválasztásával és az adatok kitöltésével, majd a számlázási adatok megadásával bankkártyás fizetéssel történik a SimplePay szolgáltatásán keresztül. Fizetés után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

1.10. Tudomásul veszem, hogy a Civissoft Kft. (4030 Debrecen, Tégláskert utca 50.) adatkezelő által a https://www.talentedplayer.com/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
– E-mail cím
– Telefonszám
– Számlázási név
– Számlázási cím
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
http://simplepay.hu/vasarlo-aff

1.11. Fokozottan felhívjuk a hirdetők figyelmét arra, hogy adatok, képek, videók feltöltése esetén csak és kizárólag jogtiszta, a szerzői jogok birtokában lévő anyagokat használjanak. Emellett fokozottan figyeljenek az adatvédelmi rendelkezések betartására. Ezek hiányában a felelősség a hirdetést feltöltőt terheli.

1.12. Minden olyan hirdetést, ami az előző pontban megjelölteket nem veszi figyelembe, vagy kifogásolható tartalmat (szexuális, obszcén, hamis adatok, stb.) foglal magába azonnal, kártérítés nélkül töröljük.

1.13. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

1.14. Amennyiben weboldalon igénybe vett szolgáltatás estén panasz merül fel, akkor online az info@talentedplayer.com e-mail címünkön léphet kapcsolatba velünk.

Vegyes rendelkezések
1.15. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Törvényszék illetékességét.

Debrecen, 2021. február 8.